Vinod Sasi at 11:37 AM - Nov 02, 2018 ( ) Views: 2,799

1 1

NG 
RISKY
SELL BELOW
236.8

T1
235.8
T2
234.8
T3
233.8
T4
231.8


From: Vinod Sasi at 07:24 PM - Nov 02, 2018( )


NG    RISKY    BUY ABOVE     232.8   T1    233.8    T2    234.8    T3    235.8    T4    237.8


From: Vinod Sasi at 02:42 PM - Nov 05, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     251.8      T1    252.8    T2    253.8    T3    254.8    T4    256.8


From: Vinod Sasi at 12:45 PM - Nov 06, 2018( )


NG    RISKY    BUY ABOVE     258.2     T1    259.2    T2    260.2    T3    261.2    T4    263.2


From: Vinod Sasi at 07:28 PM - Nov 08, 2018( )


NG    RISKY    BUY ABOVE     256.2       T1    257.2    T2    258.2    T3    259.2    T4    261.2


From: Vinod Sasi at 11:14 AM - Nov 09, 2018( )


NG    RISKY    BUY ABOVE     259.5       T1    260.5    T2    261.5    T3    262.5    T4    264.5


From: Vinod Sasi at 09:30 PM - Nov 16, 2018( )


NG RISKY SELL BELOW 306 T1 305 T2 304 T3 303 T4 301


From: Vinod Sasi at 05:11 PM - Nov 19, 2018( )


NG     RISKY    SELL BELOW    323.5     T1    322.5    T2    321.5    T3    320.5    T4    318.5


From: Vinod Sasi at 10:03 PM - Nov 19, 2018( )


NG    RISKY    BUY ABOVE    329    SL    315    T1    330    T2    331    T3    332    T4    334


From: Vinod Sasi at 10:27 PM - Nov 19, 2018( )


NG    RISKY    BUY ABOVE    332      T1    333    T2    334    T3    335    T4    337


From: Vinod Sasi at 11:51 AM - Nov 20, 2018( )


NG  RISKY    SELL BELOW    314      T1    313    T2    312    T3    311    T4    309


From: Vinod Sasi at 06:09 PM - Nov 20, 2018( )


NG     RISKY    BUY ABOVE     322        T1    323    T2    324    T3    325    T4    327


From: Vinod Sasi at 12:31 PM - Nov 21, 2018( )


NG  RISKY    BUY ABOVE     329    SL    320    T1    330    T2    331    T3    332    T4    334


From: Vinod Sasi at 10:20 PM - Nov 21, 2018( )


NG     RISKY    SELL BELOW    322      T1    321    T2    320    T3    319    T4    317


From: Vinod Sasi at 01:03 PM - Nov 22, 2018( )


NG     RISKY    SELL BELOW    318    T1    317    T2    316    T3    315    T4    313


From: Vinod Sasi at 07:50 PM - Nov 23, 2018( )


Buy NG above 312


From: Vinod Sasi at 07:50 PM - Nov 23, 2018( )


Buy NG above 312


From: Vinod Sasi at 06:23 PM - Nov 26, 2018( )


NG RISKY    SELL BELOW    289      T1    288    T2    287    T3    286    T4    284


From: Vinod Sasi at 06:52 PM - Nov 26, 2018( )


NG    RISKY    SELL BELOW    290     T1    289    T2    288    T3    287    T4    285


From: Vinod Sasi at 07:03 PM - Nov 26, 2018( )


NG    RISKY    SELL BELOW    292      T1    291    T2    290    T3    289    T4    287


From: Vinod Sasi at 08:15 PM - Nov 26, 2018( )


BUY NG ABOVE 293.59


From: Vinod Sasi at 08:17 PM - Nov 26, 2018( )


TGT 294.50 295.50 297 300


From: Vinod Sasi at 01:33 PM - Nov 27, 2018( )


NG   UP TREND STARTED@     292     T1    293    T2    294    T3    295    T4    297


From: Vinod Sasi at 08:03 PM - Nov 27, 2018( )


Buy Ng above 294.50


From: Vinod Sasi at 08:40 PM - Nov 27, 2018( )


Buy Ng above 292.80


From: Vinod Sasi at 08:50 PM - Nov 27, 2018( )


Tgt 293.80-294.80-296-300


From: Vinod Sasi at 11:04 AM - Nov 28, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     302       T1    303    T2    304    T3    305    T4    307


From: Vinod Sasi at 02:24 PM - Nov 28, 2018( )


NG     RISKY    BUY ABOVE     299     T1    300    T2    301    T3    302    T4    304


From: Vinod Sasi at 11:54 AM - Nov 29, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     318.5      T1    319.5    T2    320.5    T3    321.5    T4    323.5


From: Vinod Sasi at 05:38 PM - Nov 29, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     320        T1    321    T2    322    T3    323    T4    325


From: Vinod Sasi at 09:19 PM - Nov 29, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE    315.8       T1    316.8    T2    317.8    T3    318.8    T4    320.8


From: Vinod Sasi at 10:58 AM - Nov 30, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     319.8       T1    320.8    T2    321.8    T3    322.8    T4    324.8


From: Vinod Sasi at 06:03 PM - Nov 30, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     317.8       T1    318.8    T2    319.8    T3    320.8    T4    322.8


From: Vinod Sasi at 10:00 PM - Nov 30, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    316      T1    315    T2    314    T3    313    T4    311


From: Vinod Sasi at 01:03 PM - Dec 03, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    316.2        T1    315.2    T2    314.2    T3    313.2    T4    311.2


From: Vinod Sasi at 01:49 PM - Dec 03, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     317.5       T1    318.5    T2    319.5    T3    320.5    T4    322.5


From: Vinod Sasi at 01:52 PM - Dec 03, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    318      T1    317    T2    316    T3    315    T4    313


From: Vinod Sasi at 06:04 PM - Dec 03, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    310   T1    309    T2    308    T3    307    T4    305


From: Vinod Sasi at 12:48 PM - Dec 04, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    311.2      T1    310.2    T2    309.2    T3    308.2    T4    306.2


From: Vinod Sasi at 04:12 PM - Dec 04, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE    312.50   T1    313.5    T2    314.5    T3    315.5    T4    317.5


From: Vinod Sasi at 06:31 PM - Dec 04, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     311.2  T1    312.2    T2    313.2    T3    314.2    T4    316.2


From: Vinod Sasi at 11:25 AM - Dec 05, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     323      T1    324    T2    325    T3    326    T4    328


From: Vinod Sasi at 12:51 PM - Dec 05, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     321    T1    322    T2    323    T3    324    T4    326


From: Vinod Sasi at 06:19 PM - Dec 05, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    323      T1    322    T2    321    T3    320    T4    318


From: Vinod Sasi at 11:26 AM - Dec 06, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    316    T1    315    T2    314    T3    313    T4    311


From: Vinod Sasi at 12:37 PM - Dec 06, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    318     T1    317    T2    316    T3    315    T4    313


From: Vinod Sasi at 01:58 PM - Dec 06, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    315.5       T1    314.5    T2    313.5    T3    312.5    T4    310.5


From: Vinod Sasi at 07:01 PM - Dec 06, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    312    T1    311    T2    310    T3    309    T4    307


From: Vinod Sasi at 10:57 PM - Dec 06, 2018( )


Buy Ng above 309.50


From: Vinod Sasi at 12:26 PM - Dec 07, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    303.5      T1    302.5    T2    301.5    T3    300.5    T4    298.5


From: Vinod Sasi at 02:13 PM - Dec 07, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    307       T1    306    T2    305    T3    304    T4    302


From: Vinod Sasi at 04:35 PM - Dec 07, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    303.5     T1    302.5    T2    301.5    T3    300.5    T4    298.5


From: Vinod Sasi at 05:50 PM - Dec 07, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     303.8        T1    304.8    T2    305.8    T3    306.8    T4    308.8


From: Vinod Sasi at 05:19 PM - Dec 10, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     327      T1    328    T2    329    T3    330    T4    332


From: Vinod Sasi at 06:39 PM - Dec 10, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    323.5     T1    322.5    T2    321.5    T3    320.5    T4    318.5


From: Vinod Sasi at 08:04 PM - Dec 10, 2018( )


Ng buy above 323.50


From: Vinod Sasi at 08:08 PM - Dec 10, 2018( )


Tgt 324.50-325.50-326.50-328


From: Vinod Sasi at 05:55 PM - Dec 11, 2018( )


Sell ng below 322.60


From: Vinod Sasi at 06:15 PM - Dec 11, 2018( )


Tgt 321.60-320.60-318-315


From: Vinod Sasi at 06:47 PM - Dec 11, 2018( )


Buy ng above 323.50


From: Vinod Sasi at 07:00 PM - Dec 11, 2018( )


Tgt 324 50-325.50-326.50-329


From: Vinod Sasi at 07:54 PM - Dec 11, 2018( )


Sell ng below  321.59


From: Vinod Sasi at 08:18 PM - Dec 11, 2018( )


Tgt 320.50-319.50-317-315


From: Vinod Sasi at 01:01 PM - Dec 12, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    316.2       T1    315.2    T2    314.2    T3    313.2    T4    311.2


From: Vinod Sasi at 01:58 PM - Dec 13, 2018( )


NG     HIGH RISKY    SELL BELOW    294       T1    293    T2    292    T3    291    T4    289


From: Vinod Sasi at 05:37 PM - Dec 13, 2018( )


NG    HIGH RISKY    BUY ABOVE     298        T1    299    T2    300    T3    301    T4    303


From: Vinod Sasi at 10:04 PM - Dec 13, 2018( )


Sell ng below 294.50


(1 to 20 out of 134) - Latest Replies on Top | First | << Previous | Next >> | Last |
Vinod Sasi at 01:34 PM - Dec 14, 2018 ( )

3rd tgt met

Vinod Sasi at 01:32 PM - Dec 14, 2018 ( )

Tgt 286-285-284-280

Vinod Sasi at 01:32 PM - Dec 14, 2018 ( )

Tgt 286-285-284-280

Vinod Sasi at 01:30 PM - Dec 14, 2018 ( )

Sell ng below  287.50

Vinod Sasi at 01:30 PM - Dec 14, 2018 ( )

Sell ng below  287.50

Vinod Sasi at 06:23 PM - Dec 13, 2018 ( )

NG BUY CALL 3RD TGT MET 298 TO 301.30>>>>>>>>>>>

Vinod Sasi at 06:00 PM - Dec 13, 2018 ( )

NG BUY CALL 2ND TGT MET 298 TO 300.70>>>>>>>>>>>

Vinod Sasi at 05:44 PM - Dec 13, 2018 ( )

NG BUY CALL 1ST TGT MET 298 TO 299.20>>>>>>>>>>>

Vinod Sasi at 04:38 PM - Dec 13, 2018 ( )

NG SELL CALL 2ND TGT MET 294 TO 291.20<<<<<<<<<<<<

Vinod Sasi at 04:01 PM - Dec 13, 2018 ( )

2nd tgt met

Vinod Sasi at 06:33 PM - Dec 12, 2018 ( )

NG SELL CALL 4TH TGT MET 316.20 TO 308.30<<<<<<<<<<

Vinod Sasi at 01:44 PM - Dec 12, 2018 ( )

NG SELL CALL 3RD TGT MET 316.20 TO 311.90<<<<<<<<<<

Vinod Sasi at 06:17 PM - Dec 11, 2018 ( )

Ng sell call 2nd tgt met

Vinod Sasi at 10:21 PM - Dec 10, 2018 ( )

Ng buy call 4th tgt met

 

Vinod Sasi at 09:27 PM - Dec 10, 2018 ( )

Ng buy call 1st tgt met

Sachin Sawant at 08:36 PM - Dec 10, 2018 ( )

Sir.. why not mentioning stop loss in trades. Are they one sided only target based?. Your trades are risky as already mentioned... Buy NG risky.. Sell NG risky.. don't you think that followers should place a stop loss to protect their capital. Please reply.

Vinod Sasi at 06:46 PM - Dec 10, 2018 ( )

NG SELL CALL 2ND TGT MET 323.50 TO 321.30<<<<<<<<<<<

Vinod Sasi at 05:29 PM - Dec 10, 2018 ( )

NG BUY CALL 2ND TGT MET 327 TO 329>>>>>>>>>>>>>>

Vinod Sasi at 06:42 PM - Dec 07, 2018 ( )

NG BUY CALL 4TH TGT MET 303.80 TO 311.60>>>>>>>>>>>>>

Vinod Sasi at 04:52 PM - Dec 07, 2018 ( )

NG SELL CALL 2ND TGT MET 303.50 TO 301.40<<<<<<<<<

Vinod Sasi at 04:37 PM - Dec 07, 2018 ( )

NG SELL CALL 1ST TGT MET 303.50 TO 301.70<<<<<<<<<

1 to 20 out of 134

Login to participate in discussion.

Recently Discussed Posts of Vinod Sasi

CRUDE (429)
ZINC (277)
COPPER (250)
NATURAL GAS (162)
GOLD (312)
LEAD (171)
NIFTY (244)
RELIANCE (253)
ALUMINUM (131)
AUROPHARMA (96)Top Gainers

JINDAL PHOTO LIMITED 23.10 3.85 (20.00%)
PG ELECTROPLAST LTD 56.50 8.35 (17.34%)
CANTABIL RETAIL LTD 245.00 30.60 (14.27%)
JAIN IRRIGATION SYSTEMS 28.20 3.40 (13.71%)
SHREE RAMA MULTI TECH LTD 6.45 0.75 (13.16%)
HOTEL LEELA VENTURES LTD 10.10 1.10 (12.22%)
HOUSING DEV & INFRA LTD 17.55 1.90 (12.14%)
SUPER SPINNING MILLS LTD 6.05 0.65 (12.04%)
IGARASHI MOTORS INDIA LTD 203.00 20.45 (11.20%)
LOKESH MACHINES LTD 46.65 4.35 (10.28%)Top Losers

TATA SPONGE IRON LIMITED 547.00 -89.70 (-14.09%)
BSL LTD 23.50 -3.35 (-12.48%)
SUNFLAG IRON AND STEEL CO 33.25 -3.40 (-9.28%)
CALIFORNIA SOFTWARE CO LT 13.20 -1.30 (-8.97%)
GLENMARK PHARMACEUTICALS 461.00 -38.95 (-7.79%)
SKIPPER LIMITED 52.00 -4.30 (-7.64%)
GENESYS INTL CORPN LTD 83.50 -6.60 (-7.33%)
DPSC LIMITED 9.50 -0.70 (-6.86%)
EMAMI LIMITED 270.50 -18.80 (-6.50%)
ARSHIYA LIMITED 20.75 -1.30 (-5.90%)